HLJFBG黑龙江省森林植物园

中国数字植物园     中科院北京植物园
北京教学植物园     南宁树木园

兰花分会 成员名单


时间:2007/2/27 来源: 作者: 点击次数:25756

 

[顾问] 孙安慈  [顾问] 卢思聪  [顾问] 郎楷永 
[理事长] 罗毅波  [名誉理事长] 潘瑞炽  [名誉理事长] 段静玉 
[名誉理事长] 陈心启  [副理事长] 赵世伟  [副理事长] 徐初眉 
[副理事长] 何孟隆  [副理事长] 刘仲键  [副理事长] 陈立钻 
[副理事长] 陈波  [副理事长] 张佐双  [副理事长] 董国兴 
[秘书长] 张毓  [副秘书长] 周波  [常务理事] 叶军然 
[常务理事] 萧丽萍  [常务理事] 邬秉左 

编辑:李敏 发布时间:2009/2/27 16:35:56